Flitsen

Hoe kleinzielig van de politie van Hasselt om ook na de 'oerlelijke' flitspalen nog eens te flitsen. Schijnbaar heeft de politie van Hasselt niets anders te doen dan de brave burgers hard aan te pakken, ondertussen

kunnen de criminelen vrij hun gang gaan.

Simon Aerts - Hasse"lt

De slechte toestand van de Belgische wegen door verwaarlozing, het niet

uitvoeren van achterstallig onderhoud en het niet scheiden van langzaam

en snel verkeer zijn een hoofdoorzaak van de vele verkeersongevallen.

Ik schaam mij ten opzichte van buitenlandse gasten over de derde wereld

'kwaliteit' van ons wegennet, de slechte manier waarop de wegwijzers

zijn opgesteld en de primitief aangelegde kruispunten.

Duidelijk is dat enkel de zaken worden aangepakt die geld opbrengen,

terwijl het dringende onderhoud van het wegennet niet wordt uitgevoerd.

Hier wordt in uw niet al te objectieve krant niets over verteld.