Stortbuien

De stortbuien in Vlaanderen hebben ook heel wat kampplaatsen doen onderlopen. Regent het vandaag dan harder dan 50 jaar geleden? Of is de leiding van vandaag minder alert dan 50 jaar geleden? Nadat onze, overwegend (oude) Amerikaanse legertenten in de AIP-kampen, waren opgezet, moesten we destijds rondom greppeltjes graven om de te verwachte stortbuien buiten de tenten te houden. Die tenten stonden niet zomaar ergens in ’n wei of ankerplaats opgesteld. Zelfs bij meer dan 25 graden warm werd rekening gehouden met de mogelijkheid dat het ging stortregenen, en dat de regen naar de laagste plaatsen afliep. De nutsvoorzieningen, wassen en plassen, werden op lichtverhoogde staketsels geplaatst. Loopwegeltjes werden afgebakend, bordjes geplaatst. In al die vakantiejaren heeft het bij momenten weken aan een stuk geregend, zonder ondergelopen tenten. Wij zagen het water steeds langs de tenten door naar lager gelegen gebieden stromen, in de Ardennen of aan de kust het maakte ons niets uit. De eerste vakantiedagen was het inderdaad werken geblazen. Het ergste voorzien. Voorkomen was beter dan genezen.

André Vanhaeren - Lanklaar