VRT

Nog niet eens zo lang geleden was het dorp Gellingen een Vlaams dorp. Pas nadat het door de Franstaligen van ons werd afgenomen werd het herdoopt tot Ghislenghien.

Benny Rutten - Ham

Op de VRT wordt voor Berlijn, Peking, Lissabon en vele andere plaatsnamen correct de Vlaamse benaming gebruikt. Enkel wanneer het om Gellingen gaat, spreekt de VRT steevast over 'Ghislenghien'. De VRT ziet het blijkbaar als zijn taak om de Franstaligen te plezieren door belgië te promoten ten nadele van Vlaanderen.

Het is niet voor niets dat het VRT-journaal terrein verliest ten voordele van het VTM-nieuws. Daar heeft men net iets meer Vlaamse reflex en spreekt men van Gellingen, zoals het hoort.

Wij moeten ons dringend de vraag stellen of het nodig is dat Vlaanderen een monster als de VRT in leven houdt.

Meer over Beweging.net