Boetes

Hoelang gaan de mensen die zware boetes nog pikken. Het is toch zwaar

L. Boken - Bree

overdreven hoe de politie te werk gaat. Nu plaatsen ze al twee fliten op honderd

Meter. De briefschijvers in hbvl van 1aug hebben overschot van gelijk, het is niet meer normaal wat men allemaal uitvindt om de automobilisten geld uit hun zakken te kloppen. Ik ben voor veiligheid. Flitspalen aan rode lichten is perfect.

En niemand zal dat tegenspreken. Wie voorbij het rood licht rijdt moet maar betalen.

Flitspalen die overal staan om alleen te snel rijden te flitsen is belachelijk, omdat deze geen rekening houden met de omstandigheden op dat moment. Bv. In het spitsuur als het gevaarlijk kan zijn wordt niet of zeer weinig reglementair geflitst.

Er mag immers maar één voertuig op de foto staan. Dus als het heel druk verkeer, en het is gevaarlijk kan men roekeloos rijden zonder problemen. Is dat eerlijk?

Ik werd geflitst met mijn motorfiets nadat ik een wagen die 60 per uur reed voorbijstak. Mijn snelheid was 92 per uur en geen verkeer, het was op een zondagvoormiddag om 9.30 uur. Dan is het nog zo dat als een een auto voorbij steekt, het om de veiligheid zo snel mogelijk moet uitgevoerd worden, dat men dan iets te snel rijdt is heel normaal, en zeker met een motorfiets. Staat er niet in de verkeerswet dat elk maneuvre op de weg zo snel mogelijk moet uitgevoerd worden?

Laatst las Ik in de krant de verdeling van het boetegeld. Awel, dat is net zo oneerlijk als de boetes zelf. Was het niet een Waalse stad die het meest kreeg en daarna Hasselt? Hoeveel flitspalen staan er in Wallonié?

Wil hbvl eens publiceren in welke steden de meeste flitspalen staan of de meeste boetes worden uitgeschreven? Erger nog als men dat bekijkt per provincie.

In verband met de boetes is deze manier van mensen benadelen op een oneerlijke manier, de schande van Belgié.