Afvalkunstenaar wil duel met OVAM

Print

Afvalkunstenaar wil duel met OVAM

Hasselt

Hasselt -

De Limburgse 'afvalkunstenaar' Toon Eerdekens uit Hasselt spaart geen heilige huisjes: dinsdagmorgen stond hij aan de deur van congrescentrum Lamot in Mechelen waar OVAM een studiedag over zwerfvuil organiseerde.

Met 'bananenschillen' uit zelfgeraapte plastic flessen hekelde hij de cijfers die in de nieuwste 'In de vuilbak'-campagne worden gebruikt.


"OVAM beweert dat er jaarlijks 1,2 miljoen bananenschillen 'langs de vuilbak' belanden," zegt Eerdekens. "Akkoord, dat kan... Maar als er volgens de OVAM-telling maar 750.000 plastic flessen worden weggegooid, dan breekt mijn klomp! "Dat cijfer is véél te laag ! Het lijkt wel alsof OVAM het plasticprobleem niet wil zien ! Want ook over ander verpakkingsplastic, dat iedere fietser of wandelaar in de berm ziet liggen, zwijgt OVAM als vermoord. Wie niet beter weet, zou kunnen denken dat OVAM een deal heeft gesloten met de plastic-industrie. Maar dat is natuurlijk niet zo !"
Om de cijfers te controleren daagde Eerdekens de OVAM-vertegenwoordigers uit tot een duel: hijzelf zal een uur plastic flessen rapen, OVAM raapt ondertussen bananenschillen... "Die simpele test zal de verhouding tussen het aantal bananenschillen en plastic flessen duidelijk maken. Als haar cijfers correct zijn heeft OVAM niks te verliezen bij dit duel..."

De OVAM-woordvoerder raapte de handschoen niet op, en wees het duel van
van de hand.
De afvalkunstenaar reageert niet verrast : "Natuurlijk geeft OVAM zijn vergissing niet zomaar toe. Maar gewoon al het afwijzen van dit onschuldige duel laat vermoeden dat OVAM haar eigen cijfers niet vertrouwt. Ik blijf erbij : Het aandeel van plastic in ons zwerfvuil wordt door OVAM schromelijk geminimaliseerd. "
"Wordt vervolgd," zegt Eerdekens, "mijn prachtige plastieken bananenschillen zullen wel weer opnieuw opduiken om de plastic-cijfers aan te klagen !"

De congresgangers kregen van de kunstenaar een exemplaar van zijn open brief aan OVAM mee, die u in onderstaande link zelf kan nalezen.

-----------------------------
REACTIE VAN OVAM
-----------------------------

"Wij hebben helemaal geen cijfers of aantallen te verzwijgen of minimaliseren", reageert OVAM op de aantijgingen van Eerdekens.
"De cijfers in kwestie, komen van twee bronnen:
• Enerzijds zijn ze gebaseerd op de resultaten van een bevraging bij ruim 600 Vlamingen die de OVAM en Fost Plus lieten uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau iVox. Doel van die bevraging was te weten te komen hoeveel keer per jaar Vlamingen kauwgoms, bananenschillen, blikjes, en ander zwerfvuil op de grond gooien in plaats van in de vuilnisbak.
• Anderzijds zijn ze gebaseerd op de resultaten van de proefstrokenanalyse die door de OVAM werd uitgevoerd. De proefstrookanalyse geeft inzicht in de aantallen, stuks zwerfvuil en hun gewicht in Vlaanderen. Door extrapolatie van de meetgegevens van 32 proefstrooktypes in telkens 24 locaties kan de OVAM een schatting maken van de totale hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen en de verdeling tussen de verschillende types afval die in het zwerfvuil voorkomen.
Uiteraard zit er een zekere foutenmarge op deze cijfers maar toch zijn we van oordeel dat de cijfers een betrouwbare indicatie geven van de grootte van het zwerfvuilprobleem.
Ondertussen zijn er ook andere, inhoudelijke instrumenten ingeschakeld, zoals de netheidsbarometer en de netheidsindex om het zwerfvuil in Vlaanderen de volgende jaren nog preciezer in beeld te brengen."

OVAM voelt zich ook gesteund door een uitspraak van de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame) . "Naar aanleiding van de klacht die de heer Eerdekens indiende bij de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame) oordeelde ook de jury van de JEP reeds op 14 augustus 2013 dat 'de reclame in kwestie niet van aard is om de consument te misleiden noch om het plasticafval te onderbelichten'."

OVAM betreurt dat de aandacht wordt afgeleid van het echte debat, nl. 'Hoe lossen we het zwerfvuilprobleem op?'. "Over deze vraag hebben bijna 300 deelnemers zich een hele dag gebogen tijdens het congres."

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio