SLAG BIJ BOUVINES (27 juli 1214)

Vandaag wordt de 791ste verjaardag herdacht van de slag bij Bouvines- bij- Rijsel (toen in Vlaanderen, vandaag in Frankrijk gelegen). De veldslag werd uitgevochten tussen, enerzijds, de Duitse keizer Otto IV en zijn bondgenoten (Jan zonder Land, koning van Engeland, Ferrand van Portugal, als echtgenoot van Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen en Hendrik de Eerste, hertog van Brabant) en, anderzijds, Filips II, Augustus, koning van Frankrijk.

Willy Alenus - Oostende

Otto IV en zijn bondgenoten waren erop uit de Franse koning van de troon te verjagen. Deze slaagde er evenwel in de in aantal soldaten sterkere anti- Franse coalitie te verslaan. Ferrand van Portugal werd gevankelijk meegevoerd, in een kooi, naar Parijs. In Duitsland moest Otto IV wijken voor zijn tegen- kandidaat Frederik II, zoon van Frederik I, Barbarossa. Voor Engeland betekende de slag het voorlopig einde van zijn heerschappij aan de Franse kant van het Kanaal. . Voor Vlaanderen begon een periode van door het Verdrag van Parijs (1214) en door het Verdrag van Melun (1226) bevestigde sterke afhankelijkheid van de Franse kroon. Maar door de opgelopen vernederingen en gebiedsroof en omdat Vlaanderen voor zijn bestaan in hoge mate afhankelijk was van de Engelse wol (en Engeland van de Vlaamse weefgetouwen), ontstond van 1214 tot 1302- 1337, langzaam maar zeker, wat vandaag nog altijd bekend staat als "the olde alliance", - in de praktijk waren dat Vlaamse ponden voor Engelse wol en Engelse ponden in ruil voor Vlaams laken en medewerking van de Vlaamse havens (Sluis, Damme, Brugge) tijdens de aankomende Engels- Franse oorlogen (1337 - 1453). In 1340 werd de Franse vloot vernietigd door de verenigde Engelse- Vlaamse vloot (slag bij Sluis)