thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Mensen en soorten als ambassadeurs voor biodiversiteit

Het Leader-project: “Mensen en soorten als ambassadeurs voor biodiversiteit” of kortweg “Biodiversiteitsambassadeurs” speelt in op de versnipperde aanwezigheid van natuurgebieden in de landelijke regio Haspengouw. Deze regio heeft een steeds intensiever grondgebruik door landbouw en mede door andere actoren, waardoor de biodiversiteit in de natuurgebieden behouden dient te blijven en zelfs dient te verbeteren.

stefan carolus

Het project heeft als doel 45ha open natuurgebieden te herstellen in open vegetaties. Dit zal leiden tot een grotere streekgebonden biodiversiteit met een duurzaam karakter.

In de vallei van de Herk - deelgebied Helshoven word een verlangd moeraslandje terug hersteld door het verwijderen van wilgenkoepels en boomstronken van een vroegere populierenaanplant .

Natuurpunt heeft als doel dit moerasgebiedje terug in zijn oude glorie te herstellen . Door de aanwezigheid van kwelzones en de nabijheid van enkele waardevolle bronnen , willen wij soorten als de kamsalamander , bosrietzanger , kleine karekiet,…. terug kansen geven om hun voortplantingsbiotoop te creëren.

Ook wordt in samenwerking met het regionaal landschap Haspengouw &Voeren stroomopwaarts een hermeandering van de Herk aangelegd, plus enkele nieuwe poelen dat kadert in het strategisch project Herk&Mombeek.

Natuurpunt wil i.s.m. diverse partners in de vallei van de Herk de natuurlijke biotopen herstellen waar o.a. potentiele dotter-en blauwgraslanden aanwezig zijn. Een proces dat steeds meer de steun krijgt van de overheden en de gewone burger die het natuurbehoud een warm hart toevertrouwen. Regelmatig worden er beheerwerken uitgevoerd in de Loonse natuur , waar vrijwilligers hun steentje bijdragen in het herstel of onderhoud van biotopen.

Carolus Stefan Conservator vallei vd Herkwww.natuurpuntborgloon.be

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio