Reeds 95.000 ondernemingsnummers geschrapt wegens geen jaarrekening neergelegd

Print

Reeds 95.000 ondernemingsnummers geschrapt wegens geen jaarrekening neergelegd

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) heeft sinds juli het ondernemingsnummer van 95.198 ondernemingen ambtshalve geschrapt, omdat zij minstens drie opeenvolgende boekjaren hun jaarrekeningen niet neergelegd hebben bij de Nationale Bank, wat wettelijk verplicht is.
33.458 van hen hadden zelfs nog nooit een jaarrekening neergelegd en geen enkele aanpassing doorgevoerd in de gegevensbank van de KBO sinds 2003. Dat kondigde staatssecretaris John Crombez woensdag aan op een studiedag van de PS over fiscaliteit. De KBO voert hiermee de beslissing uit die de regering begin dit jaar genomen had in het kader van de fraudebestrijding.

Een belangrijk deel van de geschrapte vennootschappen zijn failliet, in vereffening of stopgezet. Zonder reële economische activiteit blijven ze rondzwerven in de bestanden van verschillende overheidsdiensten en vervuilen ze de databanken en dataminingresultaten van de inspectiediensten. Daarnaast betreft het ook vennootschappen die wel degelijk actief zijn, zonder aan hun aangifteplicht te voldoen. Dat bemoeilijkt zakenpartners om zicht te krijgen op de financiële situatie van hun handelspartner. Maar daarnaast zijn er ook nog slapende vennootschappen. Die blijken een belangrijk instrument in de organisatie van grote fraude. Ze duiken op in zowat alle grote fraudedossiers en worden zelfs openlijk op het internet of in de krant te koop aangeboden. Volgens Crombez hebben zowel de overheid als de ondernemerswereld er alle baat bij dat ondernemingen die jarenlang geen rekening neerleggen uit het bestand van de actieve vennootschappen worden gelicht. De ambtshalve schrapping door de KBO is een administratieve schrapping. De onderneming blijft juridisch voortbestaan, maar is wel onmiddellijk herkenbaar bij een raadpleging in de KBO. De schrapping wordt ook in het Staatsblad gepubliceerd. "Dit knipperlicht laat toe snel slapende vennootschappen te detecteren en stelt inspectiediensten in staat proactief en vooral gerichter het misbruik van vennootschapsstructuren aan te pakken", stelde de staatssecretaris.