Akkoord over stadion mét piste

Print

Vlaams minister-president Peeters heeft in China een akkoord ondertekend waarin hij zich uitspreekt voor een nieuw nationaal voetbalstadion, waarbij de voorkeur uitgaat uit naar een stadion mét atletiekpiste. Het is ook de bedoeling dat de Brusselse minister-president het akkoord ondertekent.

Het politieke akkoord over het nieuwe stadion was nodig met het oog op de kandidatuurstelling van Brussel als speelstad voor het EK Voetbal in 2020. Ook daarover is een intentieverklaring overeengekomen tussen de federale, Vlaamse en Brusselse regering. Zo kan Brussel zich kandidaat stellen om één van de steden te worden waar het EK zal doorgaan. Aan die gemeenschappelijke intentieverklaring wordt nu een addendum toegevoegd. Daarin staat dat de voorkeur van Vlaanderen en Brussel uitgaat naar een stadion met piste, met beweegbare tribune en zonder dichtschuivend dak. Peeters heeft al getekend. Daarmee komt een einde aan weken van politiek gekrakeel over een stadion met of zonder piste. Het is nu de verwachting dat ook Brussels minister-president Rudi Vervoort het addendum tekent. In het addendum staat tevens dat er tegen eind oktober een haalbaarheidsstudie moet komen over een stadion met piste. Ook is overeengekomen dat het stadion wordt gefinancierd met privémiddelen, dus zonder overheidssubsidies. Er is ook een veiligheidsplan nodig: de politie van Grimbergen, waar het stadion komt, is alleen niet opgewassen tegen de veiligheidsrisico's. Een akkoord over de mobiliteit is ook nog in de maak. Voor- en tegenstanders kibbelen al weken over het nieuwe stadion dat moet komen op parking C van de Heizelvlakte, op het grondgebied van de gemeente Grimbergen. Tegenstanders van de piste wezen op de financiële meerkost en de technische haalbaarheid. Voorstanders van de piste wezen op het belang van de piste voor de Memorial Van Damme.