Mislukte aanslag op Hitler

In mijn “Oorlogsdagboek van een Student” uit 1944 noteerde ik het volgende :

Jaak Hoedemakers - Maaseik

Donderdag 20 Juli:

Met vader vanuit Ophoven (Kinrooi) naar “Het Broek” om mutsaarden te halen. De Duitsers zijn daar bezig het gebied grondig uit te kammen op zoek naar ondergedoken Russen. Omdat we onze passen niet bij hebben keren we veiligheidshalve huiswaarts. De hele morgen en zonder verpozen daveren Amerikaanse bommenwerpers over.

‘’s Avonds met vrienden van de Chiro naar de dorpskerk waar een preek wordt gehouden door een zekere pater Koenraad. Samen met verschillende medestudenten vergezelt hij ons na afloop naar oud-burgemeester Mathieu Segers, waar zijn neef en mijn vriend Thieu Van Engeland inwoont.

Daar vernemen we over de radio dat een aanslag werd gepleegd op Hitler door graaf von Stauffenberg.

Plotseling horen we via dezelfde radio een ophefmakende aankondiging. In een speciale uitzending vernemen we het bericht dat de oorlog afgelopen is. Grote vreugde die echter van korte duur is. We werden in de maling genomen door vriend Thieu, die vanuit een belendend vertrek een verbinding had gemaakt met de luidspreker en zelf dit bericht uitzond.

Mathieu Segers werd in 1938 tot burgemeester van Ophoven benoemd. Wegens zijn subversieve houding tegenover de bezettende overheid werd hij op 1 Maart 1942 uit zijn functie ontzet en vervangen door Jaak Henckens. Laatstgenoemde, nochtans een honorabel en eerlijk man, werd na de bevrijding als inciviek opgesloten en Mathieu Segers werd herbenoemd in zijn functie.