Op z'n Alkens

Print

Alken

Alken -

Volgens mè geda.ch goin iechvor altèd blè-jve li-jve en tot op de daog van vandaog hueb iech nog altèd geleik.

Volgens mijn gedacht ga ik eeuwig leven en tot op vandaag heb ik nog steeds gelijk.

In dezelfde foawt hervalle is in fè-jte bela.

chelijk want dje heit kuis genoeg.

In dezelfde fout hervallen is in feite belachelijk, want je hebt keuze genoeg.

Ve koene joerela.ng zeivere uiver wa ve wille, ma gè wo.d zegge uiver wa ve krège.

Wij kunnen jarenlang zevenen over wat we willen, maar geen woord zeggen over wat we krijgen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio