Vaste zitdag voor loopbaanbegeleiding Ford-medewerkers

Print
Vaste zitdag voor loopbaanbegeleiding Ford-medewerkers

Vaste zitdag voor loopbaanbegeleiding Ford-medewerkers

Bij Ford Genk wordt dinsdag de eerste zitdag gehouden waar medewerkers terecht kunnen voor al hun vragen rond premies, ontslagregelingen, opleidingen en nieuwe tewerkstellingskansen. Ook bij de toeleveranciers komt er voortaan een loket dat op vaste dagen bemand wordt.

Aangezien de werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven nog met vele vragen zitten over de afhandeling van hun huidige arbeidsovereenkomst en over de mogelijkheden om snel een nieuwe baan te vinden, is beslist om in de bedrijfsgebouwen zelf een permanentie te organiseren. Deze regeling komt er op vraag van de vakbonden, die zelf niet op alle specifieke vragen een antwoord weten. De bonden willen zo vermijden dat de werknemers telkens de verplaatsing moeten maken naar de RVA of het VDAB-kantoor. Het loket wordt bemand door een vertegenwoordiger van elke vakbond, een VDAB-consulent en een medewerker van het outplacementbureau. Ze krijgen in de fabriek een lokaal ter beschikking om de werknemers te ontvangen. Ook bij de vier grote toeleveringsbedrijven komen er vaste informatiemomenten. Bij iets kleinere toeleveranciers, zoals Transport Service, Zender en Facil, zullen de consulenten op afspraak een bezoek brengen. Intussen kijken de werknemers die in aanmerking komen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, brugpensioen) in volle spanning uit naar de goedkeuring van hun dossier door minister van Werk De Coninck. Het is namelijk nog steeds niet duidelijk of de minister deze uitzonderingsmaatregel zal goedkeuren en de werknemers die 52 jaar zijn op 24 oktober 2014, daadwerkelijk van de SWT-regeling in het sociaal akkoord gebruik kunnen maken.