Ecolo ontkent aankoop Editions de l'Avenir te hebben goedgekeurd

Print
Ecolo ontkent aankoop Editions de l'Avenir te hebben goedgekeurd

Ecolo ontkent aankoop Editions de l'Avenir te hebben goedgekeurd

Ecolo heeft ontkend de aankoop van de Editions de l'Avenir door Tecteo te hebben goedgekeurd. De partij meent dat de operatie nog kan worden verhinderd en hekelt de manipulatiepogingen van PS en MR. "Dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Ecolo heeft de aankoop door Tecteo van L'Avenir niet goedgekeurd.
De beslissing is genomen door het uitvoerend beheerscomité, waarin enkel de drie traditionele partijen vertegenwoordigd zijn", stellen de co-voorzitters van Ecolo, Emily Hoyos en Olivier Deleuze, in een mededeling.

"Na de donderende verklaringen van het weekend, herinnert Ecolo eraan dat het niet te laat is een oproep te lanceren aan de vrienden van de persvrijheid. Het is nog altijd mogelijk het project nog te stoppen, aangezien dat nog door de raad van bestuur moet goedgekeurd worden, waarin Ecolo zetelt. Indien de woede van Charles Michel meer is dan verkiezingsretoriek, moet volgens Ecolo de verontwaardiging ingeruild worden voor actie, en moeten de bestuurders, die duidelijk ingeslapen zijn, gewekt worden", luidt het nog in de mededeling. Voor de Franstalige groenen vormt de pers een "strategische pijler van onze democratie", die vrij en onafhankelijk moet zijn en over voldoende middelen beschikken om de grote maatschappelijke uitdagingen van onze veranderende samenleving uit te kunnen leggen. Ecolo pleit voor een reguleringsautoriteit die "duidelijk regels inzake concurrentie, monopolie en ethiek moet opleggen".