thumbnail: null
thumbnail: null

C-mine, wat zit er in een naam?

De monumentenprijs is uiteraard een fantastische bekroning voor de vroegere mijngebouwen van Winterslag die vorige zondag tijdens de open monumentendag in al hun grootsheid mochten pronken. De realisatie van C-mine was echter niet vanzelfsprekend!

Toen in maart 1988 de laatste steenkolen bovengehaald werden in Winterslag kwam daar een gigantisch groot stuk grond vrij.

jef gabriels

Heel snel werd een lijst gemaakt van de waardevolle gebouwen die zéker moesten bewaard worden. Met Europese gelden werden deze gebouwen wind- en waterdicht gemaakt en werd de rest van het terrein schoongemaakt.

Na veel besprekingen, waarbij zelfs met onteigening werd gedreigd, besliste het Genkse schepencollege op 29 december 1999 om het terrein aan te kopen. Eens de akte ondertekend ging het snel met de aanleg van wegen en het verder opknappen van de gebouwen. De Euroscoop zou eind 2005 zijn deuren openen, maar voorlopig had het kind nog geen naam.

Het stadsbestuur schreef toen een wedstrijd uit. Tussen de 811 inzendingen koos een deskundige jury op 25 mei 2005 het voorstel van de jonge Genkenaar Massimo De Nittis, zelf kleinzoon van een mijnwerker, 'C-mine'. De motivatie van de jury was bijzonder interessant: “C-Mine draagt de band tussen verleden en heden in zich door het eenvoudige behoud van het begrip “mijn”. De ‘C’ verwijst op een uiterst sterke wijze naar het begrip 'creativiteit'. Creativiteit is de drager van alle projecten die zich op de site bevinden en is er ook het bindmiddel tussen. Creativiteit moet het handelsmerk van de site worden. Maar de ‘C’ draagt mëér in zich, verwijst ook naar 'cultuur', naar 'cinema', naar 'creatie', naar 'communicatie'. Het Engelstalig karakter van de naam moet een drager zijn voor de internationale uitstraling die het project beoogt. Maar anderzijds zal de aan Winterslag verknochte inwoner zich ook ondubbelzinnig herkennen in de zwart en rode kleur. En tot slot: 'C-Mine' spreek je uit als 'See-Mine', een mijnsite die om tal van redenen de moeite van het bekijken waard zal zijn, een mijnsite om in het oog te houden.” Vanaf dat ogenblik heet deze site dus C-mine.Vandaag, iets meer dan acht jaar later, blijkt dat de jury destijds profetische woorden sprak, intussen bevestigd door de Vlaamse Overheid met de Vlaamse monumentenprijs, maar ook door de tienduizenden die intussen van C-mine mochten genieten.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio