Geen enkele school wil kindje met Down

Print

Voor Cedric, een jongen van drie met het syndroom van Down, is het nieuwe schooljaar nog niet begonnen. Cedric moest normaal naar het eerste kleuterklasje maar geen enkele school in de buurt heeft plaats voor hem. Alle scholen zijn volzet of hebben geen mensen of middelen om een kind met het syndroom van Down op te vangen.