De Mysteries van de Holsteen, een relaas van sagen en verhalen over Zonhoven

Print
De Mysteries van de Holsteen, een relaas van sagen en verhalen over Zonhoven

De Mysteries van de Holsteen, een relaas van sagen en verhalen over Zonhoven

Halveweg

Zonhoven -

83. Zonhoven in de vroege 19e eeuw (3)
“Dat het toen goed ging in Zonhoven bij de aanvang van de negentiende eeuw, bewijzen de straatnamen, vandaag de dag. Straatnamen eren vervlogen feiten en roemrijke helden, maar reveleren ook belangrijke gebeurtenissen en/of voorbije situaties van religieuze of economische aard.

Dat leert ons de naamkunde of met een geleerd woord, de onomastiek. De toponymie of plaatsnaamkunde is er een specialisatie van. Namen als Molenweg of Ter Molen wijzen erop hoe groot de invloed van de molenaar was, en niet zomaar die ene enkele. Naast de banmolen op Ter Molen was er de windmolen of de bookmolen op Engstegen, een van watermolen omgebouwde korenmolen of de rosmolen, zo genoemd omdat het door een paard in beweging werd gezet. Zeven molens waren er op zijn minst, die duidelijk de welvaart aantonen van Zonhoven toen.”
Grootva zat op zijn stokpaardje. Avonden lang, wist ik, kon hij aan tafel over de betekenis van straatnamen doorbomen; zelf toen nog heel jong uitvoerig uitleggen aan zijn kinderen Maria, Jean en Lieske, die vaak de jonge René, Armand en Pier nog op de schoot hadden en ademloos met open mond luisterden hoe achter nietszeggende namen, hele verhalen schuil gingen. De anderen al even stil: Alfonsine, Bertha ons ma, Jeanne en Waar.
“De Klapstraat vb. had niets te maken met het geluid of het voeren van gesprekken, die veelal op achter”klap” leken. Neen, het betrof de scharniermaker Jef van Wanne van Til, die daar ooit woonde en klapdeksels maakte waaraan scharnieren bevestigd werden. Zo zou Jef ooit een wonderbaarlijke genezing meegemaakt hebben door een hele grote klap te maken voor de kerkdeur, waardoor het interieur extra beschermd werd tegen inbraken. De pastoor zou er een speciale mis voor opdragen. Maar Jef van Wanne raakte gewond door de uithaal van een op hol geslagen paard. De pastoor besloot toen de mis eerder op te dragen voor de genezing van Jef, die op het ogenblik van de consecratie - naar het schijnt - meteen opstond en aan de klap begon te werken alsof er niets was gebeurd. Zo komt het dat sommige buren beweren dat de klapstraat verwijst naar de ‘klap’ die Jef tegen zijn hoofd kreeg, maar … wie heeft nu gelijk? Wie zal het zeggen?” filosofeert grootva nog wat verder terwijl hij mijmerend aan zijn puimstenen pijpje trekt. Ik zie hem duidelijk terugdenken aan de jaren dat hij, omringd door al zijn kinderen, dezelfde verhalen over Zonhoven vertelde... enkel gescheiden door het wazige gordijn van de tijd.
(wordt vervolgd)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio