175 jaar parochie Loksbergen

Print

Loksbergen

Halen -

Omdat het dit jaar precies 175 jaar geleden is dat onze Loksbergse Sint-Andreasparochie het statuut van volwaardige parochie kreeg, blikken we graag even terug in de geschiedenis van onze dorps- en parochiegemeenschap.

“Loksbergen, voor het eerst vermeld in de geschiedenisboeken in 1141 als Loxberge, heeft het tweede lid van zijn naam ontleend aan zijn ligging in de Hagelandse heuvels.

Het eerste lid wordt beschouwd als een genitief van lok, dat o.a. omheining betekent. Loksbergen zou dan als ‘de heuvels bij de omheining’ moeten begrepen worden.
Mogelijk wordt hiermee verwezen naar de eerste ontginning, die waarschijnlijk op initiatief van de monniken van de abdij van Sint-Truiden geschied is, vermoedelijk ten vroegste in de 11de eeuw.
Loksbergen behoorde aanvankelijk tot de domeingroep Halen.
Toen de hertog van Brabant Halen veroverde, werd het grootste gedeelte van Loksbergen onder de heerlijkheid Velpen gebracht, terwijl de rest onder de heerlijkheid Halen viel. Na de afschaffing van de heerlijkheden maakte Loksbergen deel uit van de gemeente Halen, tot het van 1866 tot 1965 een zelfstandige gemeente werd. In 1786-1792 wisten de inwoners van de gehuchten Klein-Frankrijk, Reinrode, Blekkom en Loksbergen te verkrijgen dat ter plaatse een Sint-Andrieskerk zou worden opgericht met een residerende rector. In 1838 verkreeg de kerk van Loksbergen het statuut van volwaardige parochie.
Loksbergen is steeds een mooi landelijk dorp gebleven, waar vooral fruitplantages een belangrijke plaats innemen. In de 19de eeuw waren hier alleen enkele kleine pannenbakkerijen gevestigd. In het begin van de 20ste eeuw kwam er een grote klompenfabriek, die later werd omgevormd tot een houtverwerkend bedrijf dat nog steeds in het dorp gevestigd is.
De dichter August Cuppens, bevriend met Gezelle, Verriest en Streuvels, en auteur van o.m. het heldendicht ‘De Slag der Zilveren Helmen’ en van het lied ‘Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen’, was één van de pastoors die als herder over de Loksbergse parochiegemeenschap werd aangesteld”.
De viering van dit bijzondere jubileum van onze parochie zal doorgaan tijdens het kermisweekend in Loksbergen, met een plechtige eucharistieviering op zaterdag 14 september om 18.00 uur en aansluitend een feestelijke receptie. Hierbij vragen wij wel aan alle Loksbergenaren, verenigingen en sympathisanten binnen Groot-Halen en daarbuiten om dit moment zeker in uw agenda vrij te houden en samen met ons te komen vieren.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio