Jong VLD Hasselt wil dat stad regelgeving GAS-boetes aanpast

Als jong liberalen blijven wij ons verzetten tegen gasboetes.

Voor Jong VLD Hasselt moet een kind een kind blijven. Jongeren moeten zelf de kans krijgen om zich te ontplooien zonder dat ze absurde regels opgelegd krijgen. Wij gaan uit van het gezond verstand en de waarde en normen die men heeft meegekregen van thuis uit.

Philippe Dehasque

Houden jongeren zich niet aan de algemeen geldende regels, dan kan en mag er zelfs hard opgetreden worden. Maar moet dit door GAS boetes?

De sancties richten zich in de eerste plaats tegen "overlast". Wat overlast precies is, wordt door de wet niet of te vaag gedefinieerd. De gemeenten zijn namelijk vrij om dat autonoom vast te leggen in het politiereglement. Dit leidt tot grote rechtsonzekerheid.

Voor Jong VLD Hasselt moet er dan ook een nieuwe evaluatie komen van deze gemeentelijke administratieve sancties. Wij roepen op om afstand te doen van dit soort pestregels.

Pak overlast gericht aan en schrap alle onnodige regels die de jeugd beknotten in hun vrijheid.

Jong VLD Hasselt wil dat de Hasseltse gemeenteraad het voorbeeld van Alken volgt en de GAS-regelgeving aanpast! We zullen dan ook een vraag hierover laten stellen door 1 van onze Liberale gemeenteraadsleden.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio