Gemeentebestuur zegt neen tegen steenkoolgaswinning

Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren heeft afgelopen donderdag 28 augustus 2013 een duidelijk standpunt ingenomen inzake steenkoolgaswinning op haar grondgebied. Het bestuur zegt voltallig, meerderheid en oppositie, neen tegen deze ontginning.

Melissa Bosmans

Het was oppositiepartij S&D die de kat de bel aanbond nadat eerder ook al de N-VA-fractie haar bezorgdheid rond dit thema uitte in de raad. "Houthalen-Helchteren is een cleantechgemeente die volop de kaart van duurzame en hernieuwbare energie trekt", aldus S&D-fractieleider Stijn Van Dingenen. "In die optiek vonden we als partij dat ons bestuur een heel duidelijk signaal moest geven inzake de plannen omtrent steenkoolgaswinning in het Kempens Bekken. Limburg Gas wil binnen dit Kempens Bekken onderzoeken of en op welke manier methaangaswinning mogelijk is. Houthalen-Helchteren is één van de gemeenten die vervat zit in het Kempens Bekken en die in aanmerking komt voor proefboringen op dit vlak. Echter steenkoolgaswinning draagt heel wat negatieve aspecten in zich. Het is in de eerste plaats geen duurzame energiebron, ook de ontginning zelf is erg milieubelastend en houdt gezondheidsrisico's in. Bij de gaswinning worden immers chemische middelen gebruikt die -bijvoorbeeld- het aanwezige grondwater kunnen aantasten."

"Tal van andere factoren spelen een bijkomende rol: boortorens verstoren het landschap, extra mobiliteit, vervuild afvalwater,... Daarom vonden we het als S&D belangrijk dat ons bestuur een gedragen en duidelijk standpunt hieromtrent innam."

Om dat standpunt kenbaar te maken, legde S&D een motie ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. "Het verheugt ons dan ook dat alle partijen in de raad inhoudelijk akkoord gingen met deze motie. Hieruit voortvloeiend werd een inhoudelijke tekst opgesteld en unaniem goedgekeurd in de raad. Deze tekst omschrijft heel duidelijk dat het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren tégen steenkoolgaswinning op haar grondgebied is. Het bestuur engageert er zich toe om tegenover deze gaswinning de komende jaren consequent erg kritisch op te treden."

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer