thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Casa Papa Giovanni viert haar 50-jarig bestaan

In de jaren '60 was Don Fermo Rota aalmoezenier in de Italiaanse kerk van Waterschei en verzorgde ook de wijk van Winterslag. Romano De Gaspari (1910) is in november 1948 in België aangekomen als toerist en is in de mijn gaan werken van Winterslag van 1948 tot 1968.

Tonino Di Pietrantonio

Door zijn sociaal karakter hielp hij alle mensen, zo werd hij de financiële medewerker van Don Fermo. Hij opperde het idee om een clubhuis op te richten zodat er gesprekspartners gevonden werden en mensen om te kaarten. Al gauw ging hij de huizen af om geld in te zamelen (50 BEF). Daar hij van beroep metser was heeft hij het clubhuis mee opgebouwd. Zo is Romano De Gaspari medestichter en eerste voorzitter van Casa Papa Giovanni van 1963 tot 1980. Rigotti Rita (1940) was een trouwe hulp voor de kerkgemeenschap, begeleide de kinderen naar de Italiaanse school van Mol en hielp met de boekhouding van de parochie, zij werkte namelijk bij de Kredietbank. Romano De Gaspari organiseerde van alles. Zijn zuster Ida, die non was, heeft ervoor gezorgd dat een groep nonnen uit Italië in 1974 kwamen helpen in de Parochie. Zij verenigde de vrouwen, gaf naschoolse opleiding Italiaanse taal en cultuur en nog veel meer. Het doel van Casa Papa Giovanni was integratie en sociaal contacten te bevorderen en hulp bieden aan hulpbehoevende.

In 1980 nam Silvano Grossi ( 1931) de fakkel over. In december 1980 woede er een hevige brand en de voorzijde van de kantine was volledig vernield. Zo kwamen veel onregelmatigheden aan het licht. Deze werden opgelost met medewerking van Willem Canini ACV Limburg en schepen Robert Beerten. De gronden zijn geregulariseerd en alles afbetaald zodat het nu volledig eigendom is van de VZW.

Na ca. 30 jaar heeft Silvano Grossi de fakkel doorgegeven aan Franco De Gregorio die tegenwoordig de VZW leidt. Het bestuur van de VZW is de laatste jaren grondig vernieuwd: zo is Koen Buntinx vandaag ondervoorzitter (hij is tevens voorzitter van ACW-Genk). Het bestuur heeft samen met de uitbaters, de vrienden van de Casa en IC (internationaal comité die 18 werkingen kent te Casa) ingepikt op de multiculturele evolutie, dit garandeert een volgende sterke 50j werking!

Casa Papa Giovanni vierde op Ferragosto ( 15 augustus) haar 50jarig bestaan met een groot feest in Winterslag.

De "Award Carlo Maurina", een schilderij dat Carlo zelf heeft gemaakt, gaat dit jaar naar erevoorzitter Silvano Grossi voor eervolle sociaal werk voor de wijk. Aanwezig waren Burgemeester Wim Dries en schepen Anniek Nagels. De burgemeester sprak vol lof over de werking van 50j casa en verwees naar wijlen Carlo die hierin een belangrijke rol heeft gespeeld.

De diverse verenigingen aangesloten bij Casa papa Giovanni hebben hun steentje bijgedragen tot dit mooi feest. Dit feest werd opgeluisterd door talrijke groepen, zoals Luigi en Ramona, L’affari di famiglia en anderen.

Het werd een prachtig traditioneel wijkfeest met ruim 800 bezoekers. Een leuke dag, samen eten en drinken ondersteund met muziek en dans.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer