VRT en reclame

Een radio- of tv-zender leeft of van belastinggeld, of van reclamegeld.

Benny Rutten - Ham

Bovendien moet een zender die teert op ons zuur verdiende belastinggeld, dit

geld zo zinvol mogelijk besteden.

De VRT trekt zich van dit alles echter niets aan. Op de Reyerslaan slokken

ze massaal belastinggeld op en spekken ze hun kas nog eens extra met

reclamegeld.

Het budget van de VRT, dat ondertussen bijna het dubbele bedraagt van het

VTM-budget, wordt dan verbrast met onnozele spelletjes-, praat-, en

sportprogramma's.

De Vlaamse overheid, met minister Bourgeois op kop, laat hier enkele grote

steken vallen.

De VRT moet dringend worden gedwongen zich te beperken tot zijn

kernopdracht: het brengen van nieuws, cultuur en duiding tegen een

minimumkost voor de belastingbetaler.

Net zomin als het de taak van de overheid is om discotheken op te houden, is

het haar taak om amusementsprogramma's op TV te financieren.