Beroemde Hasselaren

Er komt een "galery of fame" in het Hasseltse Stadsmus(eum). Bravo. Hierbij enkele bespiegelingen en vraagtekens. Zou een beroemde Hasselaar kunnen worden vergeten door de daartoe bevoegde jury ? Antwoord, = ja, bijvoorbeeld bij gebrek aan informatie en documentatie. Bestaan er objectieve criteria om een beroemde Hasselaar, dood of levend, te identificeren ? Inderdaad, het eerbetoon dat hem of haar te beurt viel, tijdens zijn leven of na zijn dood. Hoe moet dat eerbetoon worden geëvalueerd en geklasseerd (‘merit rating’) ? De voornaamste uitingen van eerbetoon zijn, in deze volgorde, = 1) een straatnaam vanwege de stad (Bamps, Willems, de Gerlache, Thonissen, Mantelius, Andreas Alenus) ; 2) een eervolle vermelding in de "Biographie Nationale de Belgique" (Thonissen, de Gerlache, Mantelius, Andreas Alenus) ; hier zij opgemerkt dat eerbetoon nummer (1) het normale gevolg of zelfs de voorloper kan zijn van eerbetoon nummer (2) ; 3) het hoogste eerbewijs van allemaal, dat uiteraard weinigen werd gegund, is natuurlijk begraven te liggen in een Hasselts 'mausoleum' met als eenzame koploper de Sint- Quintinus- kathedraal (Andreas Alenus), gevolgd door de Minderbroederkerk (het Heilig Paterke) een het Oud Kerkhof (J.J. Thonissen). Voorlaatste vraag, zou een Hasselaar die zo merkwaardig is dat hij een straatnaam op zijn actief heeft, in de "Biographie Nationale de Belgique" een eervolle vermelding heeft en in de Sint- Quintinus- kathedraal begraven ligt, door de jury kunnen worden over het hoofd gezien ? Antwoord, = opzettelijk zal dat natuurlijk nooit gebeuren, maar het roept wel vragen op dat Rector Andreas Alenus niet werd vernoemd in de lijst van de eerste tien genomineerde beroemdheden. Laatste vraag, zou Mter Andreas Alenus vandaag nog, met succes, het examen passeren van beroemdste Hasselaar of toch alleszins van één van de vijf beroemdste stadsgenoten ? De lezer oordele zelf, - Andreas Alenus (1520- 1578) is, in onze provincie, dat indertijd een autonoom graafschap was, de grondlegger van de klassieke humaniora en van het secundair onderwijs zoals wij dat nu nog altijd kennen (Mantelius, Cyriel De Baere, Abbé Polydore Daniëls, Valère Ruwet) ; hij was een niet- onverdienstelijke neo- Latijnse dichter, = "Sacrarum Heroidum, libri tres", waarvan één exemplaar wordt bewaard op het Rijksarchief, Bamplaan, 4 in Hasselt (Mantelius, Hofman- Peerlkamp, Louis Mercken) ; maar ten slotte en bovenal, hij was een voorloper, met meer dan twee eeuwen voorsprong op o.a. Legouvé, inzake feministische theorieën (Abbé Polydore Daniëls, Winkler Prins, Grand Larousse).

Willy Alenus - Oostende

Moeten wij besluiten dat, indien er genoeg dames als jury- lid fungeren, de zaak van Andreas Alenus wel als geklonken mag worden beschouwd ? En, oh ja, vooraleer ik het vergeet, laat ons niet vergeten Tony barones Baert te nomineren, - deze dame heeft voorzeker meer uitstraling en backlash dan 80 p.c. van de beroemde Hasselaren die reeds werden genomineerd.

Aangeboden door onze partners