Duiveluitdrijvingen

'Roemeense non sterft na kruisiging door abt om duivel ubuitensporigheden een kleingeestig geloof kan leiden. Zou een psychiater niet volstaan hebben it te drijven' (HBvL 18/06/05). Dit voorval toont nog maar eens tot welke om die jonge vrouw, die zich aan nutteloze verstervingen had onderworpen, terug op het goede pad te krijgen?

Jean Baerten - Spanje

Het is onvoorstelbaar dat, ook in de westerse Kerk nog aan duivelsuitdrijving wordt gedaan, weliswaar met - bij mijn weten - minder buitensporige methodes. Laten wij hopen dat deze abt niet op vrije voet zijn functie verder kan uitoefenen in naam van de zgn Heer. Het schijnt dat die Roemeense kloosters mooi om zien zijn, maar dit ontneemt mij elke zin om er naar toe te gaa