Aantal 55-plussers met job stijgt

Print
Momenteel heeft 40,5 procent van de 55- tot en met 64-jarigen in België een job. Dat is een stijging met 2,1 procentpunten tegenover dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. Vooral het percentage vrouwelijke 55-plussers met een job neemt toe.

Uit de cijfers blijkt voorts dat de werkloosheid bij de jongeren (15-24 jaar) fors stijgt. De werkloosheidsgraad in die categorie nam tegenover vorig jaar toe met 4,5 procentpunten tot 23,3 procent. Bij de jonge mannen nam de werkloosheid het sterkst toe: plus 5,6 procentpunten tot 24,6 procent. Bij jonge vrouwen ligt de werkloosheid met 21,6 procent wat lager, en ook de toename (+3,2 procentpunten) was minder scherp. De werkloosheidsgraad in de groep 15-64 jaar is slechts met 1,3 procentpunt gestegen tot 8,5 procent. In die groep bedraagt de werkgelegenheidsgraad 61,3 procent. Bij mannen is dat 65,8 procent, en bij vrouwen 56,6 procent.