Gezocht: meter of peter van glasmedaillon

Print
Gezocht: meter of peter van glasmedaillon

Gezocht: meter of peter van glasmedaillon

Sint-Truiden

Sint-Truiden -

Op 20 juni kon je in het museum De Mindere in Sint-Truiden luisteren naar Carola Van den Wijngaert, restaurator glaskunst. Zij heeft de waardevolle glasmedaillons in de pandgang van het minderbroederklooster in Sint-Truiden nauwgezet onderzocht. Deze glasmedaillons uit de 17de eeuw hebben in de loop der jaren schade opgelopen.

Op basis van haar onderzoek heeft mevrouw Van den Wijngaert per medaillon een restauratievoorstel uitgewerkt.

De minderbroeders hebben in het verleden een belangrijke religieuze en maatschappelijke rol gespeeld. Ze leefden met en voor het volk. De glasmedaillons met wapenschilden en opschriften, omgeven met kleurrijke en inventieve decors getuigen van dit verleden van het klooster en zijn vele weldoeners.
Voor het onderzoek kon het klooster rekenen op steun van Erfgoed Haspengouw.
Om de glasmedaillons te redden zijn de minderbroeders op zoek naar privé-personen of verenigingen voor financiële steun.

Wil je helpen om dit waardevolle erfgoed te bewaren voor de toekomst word dan meter of peter van een glasmedaillon. Je naam wordt bij het medaillon vermeld.
Op www.demindere.be kan je de glasmedaillons bekijken en meer informatie vinden.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio