Snelheidsbeperkingen

In een nog niet zo ver verleden mocht een doorsnee voertuig op een modale rijksweg een snelheid van 90km/uur voeren. In de huidige gedachtengang wordt echter verondersteld dat 70km/uur ook wel voldoende snel is, en voor diegenen die postuleren dat ze zich nog steeds in het nog niet zo verre verleden bevinden.

Ivo Coenen - Genk

Staan er op regelmatige locaties de al frequent aangehaalde overdreven snelheid registrerende camera's. Het resultaat hiervan is dat steeds meer bestuurders trager rijden dan toegestaan, om toch maar niet verrast te worden door zo'n apparaat, met gevolg dat alsmaar vaker chauffeurs danig gefrustreerd geraken daar ze niet voorbij hun voorligger geraken. Geen enkel rationeel mens kan gekant zijn tegen acceptabele snelheidslimieten in woongebieden en schoolomgevingen. Aangaande de rijkswegen mag er echter toch gebruik worden gemaakt van hct ge:loodere verstand. De voorstanders van de alom opduikende en, laat ons redelijk blijven, dikwijls absurde snelheidsbeperkingen op deze wegen. zullen natuurlijk argumenteren dat je maar op tijd moet vertrekken als je ergens wil geraken. De kwestie dan u natuurlijk dat je ook de tijd moet hebben om tijdig te kunnen vertrekken. Diezelfde tegenstanders lullen ook ter rechtvaardiging inroepen dat de zwakke weggebruiker niet voldoende beschermd is bij een toegelaten snelheid van 90km/uur. Er is evenwel een elementair onderscheid tussen sneller rijden dan roegestaan of te snel rijden. Bestuurders die hun snelheid aan de omstandigheden weigeren aan te passen. kunnen niet vaak genoeg tegen de lamp "rijden". Ook vele zwakke weggebruikers zijn dringend toe aan een verkennende verkeerscursus, zoniet behoort verongelukken na een aanrijding met een Ligier zelfs tot de mogelijkheden, zonder pejoratieve bedoelingen ten opzichte van vernoemd voertuig. Bij voortzetting van de huidjge trend, rijden we trouwens binnen afzienbare tijd wellicht allemaal met zo'n constructie. Het zou bovendien nog handig zijn voor de wetgever, gezien in dat geval bespaard kan worden op de productie van verkeersborden C43