Tekort aan informatici

Graag wou ik reageren op het artikel waarin beweerd wordt dat er een tekort is aan informatici, nu en in de toekomst. Ik heb zelf een universitair diploma in de informatica behaald en ben op dit moment weer op zoek naar een baan. Ik denk persoonlijk dat er geen tekort is aan informatici, maar dat de bedrijven van tegenwoordig zeer hoge eisen stellen aan hun werknemers, en in het bijzonder aan de ICT'ers.

Hendy Molenbruch - Maasmechelen

In de meeste vacatures wordt een perfecte tweetaligheid of meertaligheid geëist. Ook moet men steeds meer werkervaring hebben in een bepaald domein. Hierdoor vallen studenten en schoolverlaters onmiddellijk uit de boot. Het valt dus op dat bedrijven steeds minder willen investeren in opleidingen voor de werknemer zelf en dat men onmiddellijk moet kunnen instromen in het bedrijf. Vandaar dat er dus een tekort is aan informatici omdat de lat erg hoog wordt gelegd. Ook is het belangrijk voor hoge scholen en universiteiten dat zij hun studenten in de laatste studiejaren actief laten deelnemen in het bedrijfsleven zodat zij de nodige ervaringen kunnen opdoen. Ook moeten ze meer aandacht schenken aan toekomstige technologieën zodat ze beter voorbereid zijn voor de toekomst