Israelische bedrijfsspionage in Europa

Best is vandaag :

Charles Van Heester - Antwerpen

- geen gsm

- geen internet

- geen adres

- geen (juiste of unieke) identiteit

- (vooral) geen bankkaarten noch dito rekening

- geen wagen

- geen lijntelefoon

- geen abonnementen (zelfs niet op GVA)

- geen biblioteekkaart

- geen lidkaart van gelijk wat "tout court".

Concreet vertaald betekent dit : terug naar die "onmogelijke 14e eeuw" zoals de historici deze laatste omschrijven.

Filosofen en hofnarren (of is dit gewoon een dubbele omschrijving voor eenzelfde "fenomeen" ?) zullen natuurlijk opwerpen dat er dan ook geen sprake is van "democratie".

Weer een grapje.