Vrijmetselarij

De macht van de vrijmetselarij in België is onbegrensd. Onder andere Steve Stevaert en Verhofstadt zijn lid van de loge 'Het Grote Oosten'. Logebroeders zijn onder ede verplicht mekaar in alle omstandigheden bij te staan. Is het dan te verwonderen dat BHV niet gesplitst is geraakt? Stevaert heeft nu een heel bedenkelijke erfenis achtergelaten. Het hoofddoel van de vrijmetselarij is de vernietiging van de Katholieke Kerk. Daar zijn talloze voorbeelden van op te noemen. Denk als voorbeeld maar aan de verwijdering van de kruisbeelden in de gerechtszalen.

A. Wauters - Maaseik

Wat is nu het meest voor de hand liggende middel om dit doel te bereiken? Het manipuleren van de VRT. Wie de media beheerst, kan de ganse bevolking naar zijn hand zetten (vergelijk maar de propagandamachine van Nazi-Duitsland). Kijk maar naar de 'Zevende dag' of naar 'Terzake, waar een vrijmetselaar de plak zwaait.

Het is pijnlijk voor de katholieke gemeenschap te moeten horen hoe de spot wordt gedreven met hun geloofsovertuiging. Klaarblijkelijk durft de VRT niet datzelfde te doen met de belijders van de Islam.

En dan is er nog het volgende: waarom wordt 'Braambos' uitgezonden op het onmogelijke tijdstip van 23 uur? En als het even kan, nog later?