Noord

’t Is toch wel straf hè! Al jaren loopt burgemeester IJzermans aan het handje van zijn paarse geestesgenoten Stevaert en Dewael mee in het nonsensverhaal van de ondertunneling. Nu een CD&V-minister dat tunnelgedoe wil verder zetten wordt het plots een luchtkasteel.

Remie Timmers - Houthalen-Helchteren

Toch is dit politieke spelletje waarin IJzermans slechts een pion is niet de enige en zeker niet de belangrijkste reden van zijn ommezwaai.

Vooral de druk die nu gezet wordt door de nieuw opgerichte actiegroep “Om-Nu” en bovenal het feit dat deze actiegroep zich in de gemeentepolitiek wil engageren baart hem zorgen. Plots is de Noord-Zuid wèl gemeentelijke materie en dienen er wèl allerlei belangen van de burgers behartigd te worden. Iets waarvan hij zich de voorgaande jaren altijd ver gehouden heeft.

Om enkele van de moeilijke woorden te gebruiken die onze burgemeester (soms tè) gemakkelijk in de mond neemt: “Dit is populisme, platte demagogie en ordinair opportunisme.

Wat de kritiek op deze noodlottige ondertunneling betreft heeft Alain trouwens overschot van gelijk. Alleen had hij daar vijf jaar eerder mee voor de dag moeten komen!