Europese grondwet

Voor wat betreft het referendum rond de Europese grondwet in Frankrijk, zou ik in de debatten de nadruk leggen op artikel 6O van het grondwettelijke verdrag.

Andy Vermaut - Koekelare

Dit verdrag stelt dat elke lidstaat kan besluiten zich uit de Unie terug te trekken. Het is precies dit argument dat de neen-stemmers kan overhalen om toch 'ja' te stemmen voor de Europese grondwet. Ik zou dan ook medewerking willen vragen aan politici om alsnog een publiciteitsdémarche betreffende dit artikel te organiseren om alsnog de neen-stemmers 'ja' te laten stemmen en Europa niet het slachtoffer te laten worden van een crisis.