Economen: eind dit jaar afbouw steun Fed

Print
Economen: eind dit jaar afbouw steun Fed

Economen: eind dit jaar afbouw steun Fed

De Amerikaanse Federal Reserve zal eind dit jaar beginnen met het afbouwen van de steunmaatregelen. Dat blijkt uit een rondgang langs economen door persbureau Reuters.

De Fed voert al tijden een ruim stimuleringsbeleid, waarbij het maandelijks 85 miljard dollar in de economie pompt met het opkopen van obligaties.

Daarmee wordt de economie gestimuleerd. De afgelopen tijd wordt er flink gespeculeerd over de manier en het moment waarop het Amerikaanse stelsel van centrale banken het beleid zal aanpassen. Van de 48 economen die een vragenlijst invulden, zijn er 42 die denken dat de Fed eind dit jaar de omvang van het opkoopprogamma van leningen substantieel zal verkleinen. Van deze groep verwachten 19 economen dat dit al in september zal zijn. Er reageerden 49 economen op de vraag wanneer het programma helemaal stopt. De meeste denken halverwege 2014, terwijl 7 dachten aan de tweede helft van 2014 of de eerste helft van 2015. Het onderzoek van persbureau Reuters werd gehouden na de bekendmaking van het Amerikaanse banenrapport, afgelopen vrijdag. President Ben Bernanke van de Fed heeft altijd gezegd dat de steun kan worden afgebouwd als de situatie op de banenmarkt verbetert. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich echter met ups en downs. Vrijdag viel het banencijfer iets beter uit dan verwacht, maar wees het niet op een aanzienlijke versterking van de Amerikaanse arbeidsmarkt.