Laurette Onkelinx

Nu er dagelijks gevangenen wegwandelen uit de gevangenissen, zal de overbevolking snel voorbij zijn.

Charles Van Heester - Antwerpen

Of dit volledig ONKELINX-programma verder zal uitgevoerd worden lijkt onwaarschijnlijk, want één maatregel heeft ze al teruggeschroefd : kleren aantrekken van bewakers, bezoekers, nonnen of priesters mag niet meer. Drastische reactie!

Intussen dreigt ONKELINX zelfs Johannes Paulus II voorbij te steken, die pas enkele weken na zijn dood voor zaligverklaring werd voorgesteld. Zij is al tijdens haar leven "onaantastbaar verklaard", niet alleen door haar PS maar door de ganse paarse coalitie. "Een Heilige" zou men zeggen, mocht zij tot het gelovige kamp behoren.

Toen Dutroux ging lopen traden liefst twee ministers af; twee Vlaamse nog wel. Ondanks dat aan de lopende band gevangenen vluchten - en niet van de minsten - doet "the intouchable" of haar neus bloedt en voelt ze zich politiek niet verantwoordelijk. Een schaamteloze francophone profiteuse.

Als er al een van kleren - én stoel - moet wisselen is zij het wel. Onmiddellijk.

Een onverklaarbaar tamme, "begripvolle" en vergoelijkende Vlaamse pers is hier mede voor verantwoordelijk.