Vlaams referendum

De Europese Grondwet werd door de Belgische Senaat en Kamer al

Dirk De Haes - Kessel-Lo

goedgekeurd. Vele federale volksvertegenwoordigers bleken de tekst , waaraan

ze hun ja-woord gegeven hadden, niet goed te kennen. De bevolking werd niet

op voorhand bevraagd naar hun mening in zo'n ingrijpende aangelegenheid.

De Belgische elites wilden in deze duidelijk geen politiek of publiek debat.

De deelstaatparlementen moeten de EU-Grondwet echter nog goedkeuren. Waarom

geen referendum organiseren op Vlaams niveau? Vlaanderen heeft daartoe de

bevoegdheid. Een volksraadpleging zou de burgerparticipatie en dus de

democratie ten goede komen!