Evolutie

Oude indische geschriften zeggen aangaande de evolutie: ik was een steen en

Herman Simoens - Genk

werd een plant, ik stierf als plant en werd een dier, ik stierf als dier en

werd een mens, ik sterf als mens en word een god. De ontbrekende schakel is

de mens en daarom zult u hem nooit vinden. Omgekeerde evolutie mischien, maar

uit hem is alles ontstaan, de apen zijn in feite ontstaan door de

bestialiteit van de mens, zijn dus ontaarde mensen die geen zelfbewustzijn

hebben.