Goed rapport voor Belgische zuivelindustrie

Print
Goed rapport voor Belgische zuivelindustrie

Goed rapport voor Belgische zuivelindustrie

De Belgische zuivelindustrie heeft een vrij goed jaar achter de rug. Dat zegt Renaat Debergh, gedelegeerd bestuurder van BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.

BCZ vertegenwoordigt de verwerkende zuivelindustrie in ons land. Die industrie zette in 2012 4,4 miljard euro om.

Dat is vijf procent minder dan in 2011, maar volledig toe te schrijven aan een lagere melkprijs. Die lagere melkprijs is een gevolg van een uitstekend melkjaar in 2011. Als gevolg daarvan werd de melkproductie fors opgeschroefd, wat lagere prijzen veroorzaakte. In de zomer werd de VS evenwel door een erge droogte geteisterd. Hierdoor is het aanbod gedaald en sindsdien is de melkprijs weer wat gestegen. Voor 2013 wordt dan ook "een goede prijs" verwacht, aldus Debergh. Van die omzet gaat zowat 60 procent naar het buitenland: overwegend Europa, maar ook naar derde landen in Afrika, Saoedie-Arabië en meer en meer ook China. De sector investeerde in 2012 een recordbedrag van 152 miljoen euro. In 2014 is de zuivelsector van plan een duurzaamheidsprogramma uit te rollen. In tien jaar tijd werd de CO2-uitstoot voor de productie van een liter melk met 20 pct verminder (van 1,28 kg CO2 naar 1,02 kg). "Om dezelfde hoeveelheid melk te produceren, zijn vandaag minder koeien nodig, als gevolg van de genetische vooruitgang", aldus de BCZ-topman. Ook via verbeterd veevoeder en minder kunstmeststofgebruik werd de CO2-voetafdruk van melk verminderd. De sector wil die inspanningen nu nog opdrijven, niet alleen voor CO2 maar ook voor water- of energiegebruik.