"Jobstudenten verdringen vaste werknemers"

Print
"Jobstudenten verdringen vaste werknemers"

Jobstudenten verdringen vaste werknemers

Sinds de versoepeling van de studentenarbeid begin vorig jaar, is dit type van contracten spectaculair gestegen, ten koste van gewone arbeidsovereenkomsten. Dat stelt de socialistische vakbond ABVV, op basis van een eerste evaluatie door de Nationale Arbeidsraad (NAR).
Ook het magazine Vacature kwam tot dezelfde conclusie. Volgens de vakbond kost het systeem "tot honderden jobs voor laaggeschoolden".

In januari 2012 werden de voorwaarden voor studentenarbeid versoepeld: de maximumgrens werd opgetrokken van 46 naar 50 toegestane dagen per jaar, studentenjobs kunnen nu ook buiten de schoolvakanties en de sociale bijdragen werden algemeen verminderd. Volgens Vacature en de socialistische bond vervangen Belgische bedrijven nu steeds meer vaste werknemers door goedkopere jobstudenten. Eén op de zeven respondenten (van 226 bedrijven) zegt nieuwe aanwervingen deels op te vangen via jobstudenten. Studentenwerk steeg vorig jaar met 16 procent, terwijl de werkloosheid toenam met 6,5 procent. "Een groot aantal jongeren werkt nu met een studentenovereenkomst, terwijl ze het jaar ervoor nog een gewone arbeidsovereenkomst hadden", aldus het ABVV, die deze trend "heel verontrustend" noemt. Dit doet zich vooral voor in de horeca en in de distributie. Doordat voor studenten minder sociale lasten moeten betaald worden, kost dit de sociale zekerheid naar schatting 7 miljoen euro. "Dit is des te meer onaanvaardbaar omdat vandaag één op de vijf jongeren werkloos is en de regering de toegang tot uitkeringen heeft aangescherpt door de inschakelingstijd te verlengen en door nieuwe controlemaatregelen", hekelt de vakbond. Minister van Werk Monica De Coninck en werkgeversfederatie Federgon zeggen aan Vacature dat het nog te vroeg is om te oordelen, men wacht op de analyse door de NAR.