"Decenniaoud probleem oplossen"

Print

De gelijkschakeling van statuut voor arbeiders en bedienden, is een probleem dat al tientallen jaren aansleept, zegt VTM-journalist Jan De Meulemeester. Specialisten en vakbonden zeggen al langer dat die twee statuten moeten gelijkgeschakeld worden en de rechter heeft hen daarin ook gelijk gegeven.

Op 8 juli moet de situatie aangepakt zijn. De sociale partners raakten er in hun overleg niet uit. Daarom heeft minister van Werk Monica De Coninck nu een voorstel op tafel gelegd.