Socialisten en monarchie

“Stevaert herhaalt zijn pleidooi om de federale en regionale verkiezingen te laten samenvallen om zo de kans op regeringen die bestaan uit verschillende partijen minimaal te houden. Alzo ziet hij zich dan ook onmiddellijk weer een plaats “midden in het bed” verzekerd. De Vlaamse regering wordt bij deze overbodig, want deze zal nooit een eigen beleid kunnen voeren zonder inmenging van het federaal niveau. Vlaanderen moet voor eens en voor altijd gaan beseffen dat de socialisten Belgie enkel nodig hebben omwille van de financiele voordelen. En juist om die reden hebben ze met de monarchie een monsterverbond gesmeed tot wederzijdse verrijking.”

Jos Robben - Meeuwen-Gruitrode