thumbnail: null
thumbnail: null

Diependaele

Bij deze dramatische gebeurtenissen komen vele meningen aan bod, soms zeer uitgesproken meningen over welk van de twee slachtoffers ook.

Rudi Vereecken - Terhagen

Persoonlijk voel ik mij in deze betreurenswaardige zaak niet geroepen een oordeel van schuld uit te spreken over deze man of vrouw.

Wat ik alleen maar kan vaststellen is hoe onberekenbaar een menselijk brein, hoe intelligent ook, kan zijn en tot welke onbegrijpelijke daden wanhoop kan leiden.

Ontegensprekelijk hadden deze mensen alles in de hand, hadden zij ogenschijnlijk alles om perfect gelukkig te zijn en zijn ze dit ook tot op een bepaald ogenblik geweest. Het is beangstigend te moeten vaststellen welke fatale kortsluiting zich kan voordoen in het menselijke brein waarbij elk rationeel denken of handelen kan worden uitgeschakeld, iets wat blijkbaar ieder individu kan overkomen.

Daarom vind ik het niet aangewezen een oordeel te vellen over de heer of mevrouw Diependaele. Als mens kunnen we alleen maar stil worden bij dergelijke drama's, proberen het onbegrijpelijke toch te begrijpen en denken dat het ons allen kan overkomen.

Waar ik wel toch enige reactie op wil geven is de hypocriete houding van meester Vermassen die er als de kippen bij is om legaal vuurwapenbezit opnieuw in vraag te stellen en te veroordelen.

Zou meester Vermassen, als inteliigent strafpleiter, niet beter eerst de Europese statistieken opvragen en deze op een eerlijke manier analyseren alvorens zich voor de kar te laten spannen van een politieke partij.