Auto

Auto levert staat EUR 11,56 miljard

S. Yilmaz - Genk

De Belgische overheid werd in 2004 EUR 11,56 miljard rijker door de

automobiel, dat becijferde vakorganisatie Febiac. De cijfers omvatten BTW op

de verkoop van voertuigen, maar ook op onderhoud en herstellingen, accijnzen

en BTW op brandstoffen en belastingen en taksen op verzekeringen. Het

Belgische wagenpark bestond in 6.070.975 voertuigen, maar slechts 4.818.571

daarvan zijn personenwagens.

De auto levert de staat elk jaar miljarden euro's op, maar de problemen die

de automobilisten dagelijks ondervinden worden niet opgelost en worden

steeds op de lange baan geschoven!!

De files worden alsmaar langer en langer en het ziet ernaar uit dat dat nog

enkele jaren zal duren ook!! Tot we opeens allemaal en op elk tijdstip van

de dag in de file zullen staan!!

Die dag komt steeds dichterbij en er wordt niets ondernomen om dat te

vermijden!!

Maar ja we kunnen altijd nog zeggen dat we het niet geweten hebben!!

Meer over Maaseik