Regering

Gewoon doorgaan met deze regering of er geen vuiltje aan de lucht is!!!!

Ludo Tilkens - Sint-Truiden

Wat er nu ook afgesproken is, welke garantie heeft men gegeven dat men nu wel zijn belofte zal nakomen??

B-H-V ging onverwijld en zonder compensaties gesplitst worden!; Wat blijft er nog van over? Onverwijld is al lang verdwenen, nu verdwijnt ook zonder compensaties!. Ik weet wel dat het MOET gesplitst worden, maar hoe? Hoeveel gaat men dan moeten toegeven?

Er was maar één manier waarop bepaalde partijen hun geloofwaardigheid konden bewijzen. Deze manier was: B-H-V terug op het agenda helpen (de meerderheid stelt toch zelf zijn agenda samen en de Vlamingen hebben de meerderheid in het federaal parlement) en alarmbel dreigement of niet, stemming erover. Dan pas zou de geloofwaardigheid hersteld kunnen worden.

CD&V’er en N-VA”ers waarom blijven jullie dat allemaal pikken??

Er was een regeerakkoord, dat is men niet nagekomen. Nu is er een nieuw regeerakkoord, gaat men dat wel nakomen. Wanneer men een getekende verklaring toen niet nakwam, waarom nu plots dan wel?

Moeten de “andere” misschien met jullie medewerking “hun” kiezers bedanken met hetgeen “zij” belooft hebben toch uit te voeren!!

Meer over Maaseik