Kartel CD&V-N-VA

"Maatregelen nemen om de verfransing in de Vlaamse rand rond Brussel tegen te gaan", zeggen de liberalen, socialisten en kartellisten nu, nadat ze plat op de buik zijn gegaan voor de eisen van het eenstemmige Franstalige front.

Marie - Christine Stevens - Boortmeerbeek

Wat zouden ze denken van de onverwijlde splitsing van BHV om te beginnen? Het is duidelijk dat de regeringspartijen voor de eigen postjes bereid zijn om veel water in hun wijn te doen. Er wordt veel aangekondigd, maar wat moeten we ervan geloven?

Als een kieskring nog niet met een meerderheid van de "Vlaamse" regeringspartijen in het federale parlement kan worden gesplitst, wat zouden dan maatregelen ter verstrenging van de regelgeving omtrent de taalfaciliteitengemeenten snel en zonder communautaire discussies kunnen verlopen vanuit het Vlaams parlement? Nieuw bedrog in de maak.