Steve Stevaert

In een interview met De Tijd neemt SP.A-voorzitter Steve Stevaert de verdediging van Guy Verhofstadt op zich. Nu steeds meer partijgenoten hem laten vallen, geniet Verhofstadt enkel nog de volle steun van de socialistische regeringspartijen. Niet onlogisch, aangezien Verhofstadt sinds zijn aantreden onophoudelijk kruiwagen heeft gespeeld voor SP.A en PS.

F.D.L.

Dit weekeind maakte VLD-senator Dedecker nog een rake politieke analyse door te stellen dat de Vlaamse BHV-nederlaag voornamelijk te wijten is aan het instandhouden van het cordon sanitaire. Daardoor wordt met een kwart van de Vlaamse stemmen geen rekening gehouden.

Maar dat kan Stevaert niet deren; door de schutskring rond het Vlaams Belang is zijn partij immers steeds verzekerd van machtsdeelname. Stevaert verdeelt nu reeds de postjes voor na de verkiezingen van 2007 en zegt dat VLD, CD&V en SP.A dan ook federaal samen zullen moeten regeren. "Niet omdat we mekaar graag zien, maar omdat het zal moeten".

Van zijn bezoek aan de communistische dictatuur van Fidel Castro heeft Stevaert blijkbaar heel wat opgestoken, want dat het in een normale democratie de kiezer is die bepaalt welke partijen de lakens uitdelen, schijnt de SP.A-voorzitter niet te willen weten.