Gedurfde stoorzender

In zijn editoriaal in de dikke krant van het lange Pinksterweekend zegt E.D. :" De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft vrijdag meerderheid tegen oppositie haar vertrouwen bevestigd in de regering Verhofstadt. Er was geen enkele dissidente stem binnen de paarse meerderheid. Ook VU-erfgenamen en nu sp.a-kartelpartner Spirit drukte plichtsgetrouw op het groene knopje." einde citaat.

Michel Cremers - Zonhoven

Alhoewel, de krant met dit citaat de indruk wekt dat bij de VLD iedereen op dezelfde golflengte zit, blijkt in de feiten dat toch wel veel ruis en zelfs stoorzenders op de VLD-zender te horen zijn.

Want Boudewijn Boeckaert, voorzitter van de denktank Nova Civitas, en partijbestuurslid schreef aan de VLD-leden een brief, waarin hij zijn ongenoegen over de gang van zaken bij de VLD uiteenzet.

Zo liet hij de VLD-leden weten dat hij samen met nog enkele andere bestuursleden in het partijbestuur tegenstemde, dat de afhandeling van het wetsvoorstel ter splitsing van BHV 'sine die' wordt afgeblazen.

Hij beklaagt er zich over dat dit nu de derde politieke blunder is binnen een jaar, onder meer het migrantenstemrecht, cordon sanitaire, afblazen splitsing BHV.

Bovendien vindt hij het niet kunnen, ja zelfs ondemocratisch, om de behandeling van het wetsvoorstel tot splitsing, dat de VLD zelf ondertekend heeft, stil te leggen om de regering te redden.

Hij zegt letterlijk :" Dit is een verkrachting van de parlementaire democratie." einde citaat.

Een verkrachting, omdat volgens de eminente rechtsgeleerde in een regime van scheiding der machten het parlement, onafhankelijk van de regering, zijn agenda moet kunnen afwerken.

De professor schuwt zware uitlatingen niet. Zo is hij er niet zeker van dat de Franstaligen aan de alarmbel zouden durven trekken, want zij hebben België meer nodig dan de Vlamingen, die met hun hard werk deze santeboetiek onderhouden.

Tot slot garandeert hij de VLD-leden dat hij in alle onafhankelijkheid in het partijbureau zijn visie zal blijven verkondigen en zijn standpunt publiekelijk zal blijven toelichten. Zodat de VLD-leden weten dat er aan de top van de partij nog een beetje debat bestaat en er geen DDR-regime heerst.

Eigen berichtgeving.

Nota ter attentie van de premier.

Provinciale kieskringen :

"Een slimme streek helpt slechts voor ééne maal; Wat springstok is geweest, wordt hinderpaal."

- Nicolaas Beets Nederlands letterkundige 1814-1903