BHV

Naar aanleiding van de perikelen en scheldpartijen betreffende Brussel-Halle-Vilvoorde in de 7de dag roep ik de heren politici die meenden niet deel te nemen aan de macht wanneer Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst zou worden op om onverwijld hun politieke verantwoordelijkheid te nemen en hun kiezerspubliek niet langer belachelijk te maken. Daarenboven is het zo dat de splitsing is bevolen door het grondwettelijke hof van dit land. De politici zijn verplicht om dus het arrest van het arbitragehof uit te voeren. Wanneer blijkt dat een politiek bestel er niet in slaagt om deze beslissing uit te voeren en ook de regeringsnota van het begin van deze legislatuur onverwijld niet kan uitgevoerd worden, is het van wezenlijk belang dat de politieke actoren hun ontslag nemen uit de regering die de naam uitvoerende macht in se moet waarmaken. Wanneer een gegeven woord niet langer telt, is dit een noodzakelijk kwaad teneinde de vertrouwenscrisis van de burger in deze regeringen zowel op federaal als op Vlaams niveau te herstellen. In die zin moet de democratie opnieuw zegevieren. Willen de heren politici daarom consequent zijn en opnieuw geloofwaardig zijn dan zijn er in wezen nieuwe verkiezingen nodig?

Andy Vermaut - Koekelare