VLD-congres

Volgend weekend is er een VLD partijcongres. Op een vorige congres (24 april 2004) keurde de leden de volgende tekst goed. (hfst 3.2.5 te vinden op de VLD website )

Walter Bollen - Bilzen

-De VLD verklaart zich solidair met de burgemeesters uit de Vlaamse rand omdat zij het probleem op de agenda hebben geplaatst.

-De VLD is geen voorstander van sancties tegen deze burgemeesters.

-De VLD pleit ervoor de splitsing van de kieskring als topprioriteit op de agenda te plaatsen van het communautair forum dat na de verkiezingen plaatsvindt.

-Als dit overlegplatform geen resultaten oplevert , is de VLD bereid de gewone meerderheid in het federale parlement te gebruiken om de splitsing door te voeren.

-De VLD weigert eender welke prijs te betalen voor de splitsing.

-De VLD steunt Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael in zijn opdracht om de Europese verkiezingen correct en ordentelijk te laten verlopen.

De VLD’ers die naar het komende congres gaan moeten toch een groot “zelfkastijdings”- gehalte hebben. De VLD-top die dit weekend in de pers kwam, bleef volhouden dat er geen woordbreuk is. Volgens mij is er tweemaal woordbreuk. Eenmaal ten opzichte van de partners van de Vlaamse regering. Maar misschien nog belangrijker is het feit dat de VLD top een tekst van haar hoogste orgaan naast zich neerlegt. De VLD is echt de partij van de burger…

Volgend weekend is er een VLD partijcongres. Op een vorige congres (24 april 2004) keurde de leden de volgende tekst goed. (hfst 3.2.5 te vinden op de VLD website )

-De VLD verklaart zich solidair met de burgemeesters uit de Vlaamse rand omdat zij het probleem op de agenda hebben geplaatst.

-De VLD is geen voorstander van sancties tegen deze burgemeesters.

-De VLD pleit ervoor de splitsing van de kieskring als topprioriteit op de agenda te plaatsen van het communautair forum dat na de verkiezingen plaatsvindt.

-Als dit overlegplatform geen resultaten oplevert , is de VLD bereid de gewone meerderheid in het federale parlement te gebruiken om de splitsing door te voeren.

-De VLD weigert eender welke prijs te betalen voor de splitsing.

-De VLD steunt Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael in zijn opdracht om de Europese verkiezingen correct en ordentelijk te laten verlopen.

De VLD’ers die naar het komende congres gaan moeten toch een groot “zelfkastijdings”- gehalte hebben. De VLD-top die dit weekend in de pers kwam, bleef volhouden dat er geen woordbreuk is. Volgens mij is er tweemaal woordbreuk. Eenmaal ten opzichte van de partners van de Vlaamse regering. Maar misschien nog belangrijker is het feit dat de VLD top een tekst van haar hoogste orgaan naast zich neerlegt. De VLD is echt de partij van de burger…