"Plan tegen jeugdwerkloosheid"

Print

De werkloosheid bij jongeren in Europa is enorm toegenomen: één op de vier jongeren zit zonder job. Van Rompuy stelt vast dat er grote verschillen zijn tussen verscheidene landen en dat het Europese beleid nochtans voor iedereen hetzelfde is. "Dat wil zeggen dat het nationale beleid de doorslaggevende factor is", zegt Van Rompuy.

De jongerenwerkloosheid is wel het hoofdpunt op de agenda van de Europese Raad in juni. "We moeten het Europese geld beter kunnen besteden om jonge werklozen te helpen en we vragen ook aan de sociale partners om hun steentje bij te dragen."