Voorstel aan de Vlaamse ministers

Alle regeerpartijen hebben het Vlaams regeerakkoord ondertekend, iedereen wist dat de zin: onverwijlde splitsing, zonder compensaties erin stond!!!!

Ludo Tilkens - Sint-Truiden

Nu bepaalde coalitiepartners dit akkoord aan hun laars hebben tgelapt moeten ZIJ gestraft worden (kinderachtig, maar met kinderen kan men niks anders aanvangen).Dus stel ik voor:

1° Het regeerakkoord uit te voeren zolals het was getekend( dus MET de splitsing ZONDER compensatie), zoniet is er geen akkoord meer.

Het zou simpel zijn, nu BHV laten vallen en wat ZIJ belooft hebben wel uitvoeren, dat kan toch niet, of alles of niks!!!!!!

2° Als straf beide hun verantwoordelijkeheden beperken en de vrijgekomen bevoegdheden verdelen aan de partijen die hun belofte hielden.