Honden

Dat honden de laatste tijd vaak opdagen in kranten, tijdschriften en op de buis is een spijtige evolutie. Hopelijk zijn politieke partijen niet jaloers, want de redenen waarom onze trouwe viervoeters soms de media halen zijn eigenlijk niet erg benijdenswaardig.

Bob Proesmans (dierenarts) - Tongeren

Dat er een probleem is, is hoe langer hoe duidelijker. Bepaalde honden kunnen inderdaad een gevaar vormen voor de maatschappij. De gevolgen zijn soms verschrikkelijk: zowel fysiek als geestelijk zijn de trauma’s soms erg groot.

Laat ons echter niet vergeten dat er ook medemensen zijn, die een gevaar vormen voor onze veligheid, denk maar aan de verkeerssagressie tegenover motorrijders. Voor deze individuen proberen we gepaste straffen te vinden, al dan niet met succes. En dit succes hangt vooral af van de oorzaak waarom bepaalde mensen asociaal gedrag vertonen.

We kunnen de honden zelf niet verantwoordelijk stellen voor hun gedrag. Wel moeten we ervoor zorgen dat het gevaarlijk gedrag zich niet opnieuw voordoet. In de eerste plaats moet er gezocht worden naar de oorzaken van agressie en niet naar sancties. Het verleden heeft ons b.v. geleerd dat het verbannen van bepaalde rassen niet werkt. Gaat men dan alle honden een verplichte opvoedingscursus opleggen? Gaat men alle honden met een muilband laten rondlopen? Zullen deze maatregelen ertoe leiden dat het aantal bijtincidenten zal dalen: waarschijnlijk niet.

Het is bewezen dat de meeste bijtincidenten zich thuis voordoen met eigen of gekende honden: wie zal zijn eigen hond de ganse dag met een muilband laten lopen? En wie durft de garantie geven dat hondenscholen ervoor kunnen zorgen dat hun leerlingen niet gevaarlijk worden: deze verantwoordelijkheid mag men hen niet opleggen. Op de kwaliteit van de hondescholen is trouwens geen enkele controle, hoe gevaarlijk dat ook moge zijn.

Kunnen leraren uit het secundair onderwijs er trouwens voor zorgen dat alle leerlingen die afstuderen ongevaarlijk zijn voor de maatschappij? Neen. De oorzaak van de ontsporing van bepaalde kinderen is vaak te vinden in factoren in hun omgeving, waar de school weinig of geen invloed op heeft. Soms hebben de ouders zelf geen gemakkelijke jeugd gehad. Ook wie een rijbewijs haalt, veroorzaakt vaak nog een ongeval.

We moeten de oorzaak van agressie bij honden dus soms veel dieper zoeken. Hiervoor is kennis van zaken wel het minste wat men kan vereisen. Impulsieve uitspraken en blind repressieve maatregelen werken contraproductief en lossen het probleem niet op: ze maken het alleen maar spectaculairder en interessanter voor de man in de straat en dus ook de media. Kijk- en verkoopcijfers zijn blijkbaar belangrijker dan de aandacht vestigen op bv. preventie en oorzaken. Wie durft het aan om hier dieper op in te gaan? Zou de geschreven pers en televisie niet een beetje meer aandacht mogen schenken aan achtergrondinformatie en niet aan oppervlakkige sensatie?

In plaats van de overvloed aan programma’s over dieren met gedragsafwijkingen, waarbij men nog liefst van al focust op de onkunde van de eigenaars, zou men beter informeren over normaal gedrag in veilige omgang met huisdieren.

Ook minder opvallend en dus minder interessant voor de media zijn honden die op een positieve manier in het nieuws komen: hulphonden voor rolstoelgebruikers, two wheels for dogs, blindengeleidehonden, honden die worden ingezet bij rampen e.d.

Naast deze “helden” zijn het merendeel van de huishonden toch blijkbaar redelijk ongevaarlijk voor hun omgeving. Hét bewijs dat het ook anders kan – en dat deze honden een niet te onderschatten sociale rol vervullen - zou niemand vreemd moeten zijn. Zij mogen dus niet het slachtoffer worden van een heksenjacht op een minderheid van hooligans.

Laten we dus het niet overreageren en het probleem oplossen op een professionele manier. Er is reeds heel wat onderzoek verricht hieromtrent. Deze informatie is beschikbaar en is in het verleden al herhaaldelijk met de beleidsmensen besproken om gepaste maatregelen te treffen. Probleem is de tijd die het vraagt om goede ideeën om te zetten in wetten. Hopelijk vallen er ondertussen geen ernstige brokken en stopt men met verder tijdsverlies.

B.H.V. draagt wel degelijk de interesse van de mensen in de straat weg. Alleen staat het voor Benader Hondenagressie Verstandig. Beste politici, creëer in dit dossier géén crisis met niet-inlosbare beloften, maar denk na en doe iets voor het te laat is.